Co2 Nötr Ürünler

Co2 Nötr Ürünler

Holle, “Toprağın İyileştirilmesi” sloganı ile küresel iklim korumasına katılmaktadır. 2013 yılının başından beri Mısır ve Güney Afrika'daki Soil & More'ın biodinamik kompost projelerini destekleyerek bebek süt formüllerinin üretimi sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonları telafi edilmektedir. Kasım 2014 itibariyle Holle Baby Food  ek besinler ve tüm Holle sütlü tahıllı ek besinleri de CO2 nötr olmuştur.

CO2 Nötr, çiftçiden başalayarak, toptancıları ve perakendecileri de kapsayacak şekilde tüm üretim sürecinin CO2 nötr olduğu anlamına gelir. Taahhüdümüz 2013'ün başlarında başlamış ve bu tarihten sonra her yıl Mısır'da 35 hektar (350.000 metrekare) çöl, organik tarım için kullanılan ekilebilir araziye dönüştürülmüştür. Bu yaklaşık olarak 45 futbol sahasına (FIFA standardı) eşdeğerdir. Güney Afrika'da 2008'in başından bu yana yüksek kaliteli çömlek toprağı üretmek için kentsel yeşil atıkları geri dönüştürmek için büyük çaplı bir faaliyet gerçekleştirilmiştir ve bu CO2 emisyonlarını her yıl yaklaşık 60.000 ton azaltmaktadır. Holle 2013 ortalarından beri bu projeyi desteklemektedir.

Holle Baby Food, tahıllı ek besin ve sütlü tahıllı ek besinlerin karbon ayak izi (CO2 dengesi)

CO2 nötr formülüne giden yolda ilk adım olarak, Soil & More International şirketi, üretimde (süt çiftçileri, tahıl çiftçileri), yapımda (süt işleme, tahıl işleme) ve nakliye ile lojistikte oluşan sera gazı emisyonlarını, onları nötralize etmek için hesaplar. 2013 yılının Ocak ayında Holle bebek formülü ile başlanmış, Kasım 2014 itibariyle Holle tahıllı ek besinler ve tüm Holle sütlü tahıllı ek besinleri de C02 nötr olmuştur.

Soil & More, organik, sürdürülebilir tarımda faaliyet gösterir. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki ortakları ile bitki artıkları, yeşil yapraklar ve gübre gibi organik atıkları aerobik, oksijen yoluyla yüksek kaliteli kompost haline dönüştürür. Zenginleştirilmiş kompostlama uygulaması işlemlerinde, geleneksel sera gazı emisyonlarının sadece bir kısmı, yakma veya kontrolsüz çürüme yoluyla ortaya çıkar. Sera etkisinin azaltılmasına yapılan bu katkı, kıymetli emisyon sertifikaları ile ödüllendirilmektedir.

CO2 azaltma projesinin yanı sıra sertifikalar da TUV Nord Cert GmbH tarafından onaylanmış ve Birleşmiş Milletlerin gerekliliklerine uymaktadır. Holle, 2013 yılı başından beri üretim sırasında ortaya çıkan sera gazlarını telafi etmek amacıyla SEKEM, Mısır CO2 nötrolize projesi kapsamında yayımlanan emisyon sertifikalarını ve 2013 yılının ortalarından beri Güney Afrika'daki Reliance projesinin emisyon sertifikalarına sahiptir. Her iki projede de büyük çapta artıklar alınır ve kontrollü aerobik kompostlama ile yüksek kaliteli humus elde etmek için işlenir. Mısır'da Soil & More, Mısırlı ortağı Sekem Group ile birlikte iki kompost tesisi işletmektedir. Güney Afrika'da Soil & More, bağımsız olarak faaliyet gösteren Reliance şirketi ile ortaklık halinde bir kompost tesisi geliştirmiştir. Tesis, Cape Town bölgesindeki belediye yeşil atıklarını kompost haline getirmektedir.

İklim için toprağın iyileştirilmesi - adım adım kompost kullanımı ve sürdürülebilir toprak yönetimi


Toprak dünyanın en büyük doğal karbon depolarından biridir. Milyonlarca mikroorganizma ile bağlantılı olarak, su ve besin maddelerini verimli bir şekilde kullanan fiziksel bir yapı geliştirebilir. Buna ek olarak, toprak özellikleri aynı zamanda iklim tartışmalarında merkezi bir konudur. Çünkü uzun vadeli toprak koruma ve kalkınması, iklim değişikliğinin durdurulmasında temel faktörlerdir. Holle, Soil & More'ın kompost projelerini desteklemekte çünkü bunlar yalnızca emisyonları azaltmaya değil, öncelikli olarak sürdürülebilir ve verimli toprağa odaklanmakta, böylece verimliliği artırıp ve su tasarrufu sağamaktadır.

Gübre ile desteklenen sürdürülebilir tarım, ekilebilir topraklarda geniş bir yelpazede olumlu etkilere sahiptir. Doğru bir şekilde yürütüldüğünde, daha fazla yiyecek sağlamaya ve su gibi kıt kaynakları daha sorumlu bir şekilde yönetmeye yönelik uzun vadeli bir katkı yapmaktan bile ötesi etkiye sahiptir. Ayrıca, dezavantajlı kırsal bölgelerdeki çiftçiler için güvenli bir geçim kaynağı sağlamaktadır. Önceden atık olarak atılan şey, gelirleri yükseltmeye katkı yapan değerli bir hammadde haline gelir; gıda maddelerinin güvenilirliğini arttırır ve çiftlik ortamının yönetimini kolaylaştırır.

Holle, yapmış olduğu  emisyon alışverişine yönelik projelerle sürdürülebilir tarımın desteklenmesine katkıda bulunabileceğine inanmaktadır.