Projeler

Sekem Projesi

Çöl toprağını verimli hale döndüren SEKEM

SEKEM, "güneşin yaşam veren enerjisi" anlamına gelir. SEKEM Çiftliği, Mısır çölünün tam ortasında yer alır ve dünya çapında benzersizdir. SEKEM, 30 yıldan uzun süredir Kahire'nin 60 kilometre kuzeyinde bulunan Demeter standartlarını takip ederek sebze, çay ve pamuk üretir. Biodinamik tarımın yanısıra, adil ticarete ve 2000 civarında çalışanının sosyal ve kültürel refah düzeyine önem verir. Holle, Sekem'in günümüzün en acil meselesiyle cesurca uğraştığını, çocuklarımıza yaşamaya değer bir gelecek için yenilikçi bir katkı sağladığını düşünmekte ve bundan dolayı Sekem ile birlikte ilerlemektedir.

Reliance Projesi

Güney Afrika'da yeşil atıklardan kompost yapımı

Güney Afrika'daki kompost projesi, Uluslararası Soil & More ve Reliance Kompost (Pty) Ltd arasında Soil & More Reliance adı altında bir ortak girişim olarak Nisan 2008'de kurulmuştur. Reliance'ın konsepti basittir - Cape Town bölgesindeki yerleşimler, bahçeler ve belediyelerden hergün 13 atık toplama tesisine teslim edebilecekleri 800 tonluk yeşil atık üretmektedir. “Siyah Ekonomiyi Güçlendirme” programından kaynaklanan küçük ölçekli girişimcilerle işbirliği içinde, Reliance, yeşil atık hacmini en aza indirmek ve merkezi kompost tesisine gereken nakliye masrafını azaltmak için bu tesislerde büyük ölçekli yeşil atık öğütücüler işletmektedir. Yeşil atık, emisyon azaltma standartlarına uygun olarak onaylanmış ve gözlenmekte olan mikro-biyolojik kompostlama yöntemleri kullanılarak, merkezi kompost tesislerinde, kompost haline getirilmektedir. Reliance, Cape Town'un yeşil atıklarını büyük çapta işlemeye başlamadan önce bile, 1990'ların sonlarından beri tarımsal atıkları işlemiş, daha sonra şirket, belediye yeşil atıklarını kompost haline getirme işini belediyenin idari makamlarından amıştır.  Bundan önce, her ay üretilen 30.000 tondan fazla yeşil atığın neredeyse % 100'ü, şehrin büyük depolama sahalarında imha edilirken,. Reliance projesinin 2008 yılında başlatılmasından bu yana, 10 milyon metreküp yeşil atık, kompost tesislerinde yüksek kaliteli çömlek toprağına dönüştürülmüş ve böylece CO2 emisyonlarını neredeyse yarım milyon ton azaltmıştır. Reliance, tam anlamıyla şehrin biyolojik yeşillendirilmesine odaklanmıştır. Şirketin hedef grupları şehir sakinleri, tüketiciler, ebeveynler ve okul çocuklarıdır. Şirket özellikle genç nesillerin toprak, organik tarım ve kompost gibi konularda duyarlılıklarını arttırmaya çalışmaktadır..

İzlenimler

Mısır'daki SEKEM CO2 azaltma projesinin izlenimleri

2012 yılının Aralık ayında, Holle Baby Food GmbH'nin CEO'su Udo Fischer, Soil & More International BV Yönetici Ortağı Tobias Bandel ile birlikte Mısır'daki Sekem Çiftliğini ziyaret emiş, proje başladıktan bir yıl sonra 350 000 metrekarelik çöl yeşillendirilmiştir. 2013 yılı için CO2 tazminat ödemelerinin yardımı ile 35 futbol sahası eşdeğerine denk gelen bir çöl alanı ekilebilir araziye dönüştürülmüş ve organik tarım için kullanılabilir hale getirilmiştir. Her şey plana göre giderse sonraki yıllarda, aynı miktarda yeşil alan oluşturulması sağlanacaktır.

Bruderhahn Girişimi Almanya

Holle, Bruderhahn Initiative Deutschland (Brother Rooster Initiative Germany) projesini hayvan refahı için desteklemektedir. Bruderhahn Initiative Deutschland'ın amacı, horozlarının anlamsızca öldürülmesine yol açan etik olmayan uygulamalara son vermektir. Holle, Bruderhahn Initiative Deutschland (BID) 'in bir ortağı olarak, yumurta üreticiliği için yetiştirilen tavukların daha etik şekilde yetiştirilmesini taahhüt etmektedir. Holle, Bruderhahn Initiative Deutschland'i, etli Holle Organik Bebek Kavanoz Mamaları için, horoz yetiştirme kapsamında üretilen eti satın alarak desteklemektedir. Horozların yetiştirilmesinden sonra kümes hayvanları eti içeren ilk Holle Organik Bebek Kavanoz Mamaları, Mart 2014'ten itibaren perakendecilerin kullanımına sunulmuştur. Bu gelişme kapsamında artık hindi eti kullanılmamaktadır. Gelecekte, kümes hayvanları eti içeren Holle Organik Bebek Kavanoz Mamaları, sadece BID projesinden elde edilen etleri içerecektir. 

Neden sadece Bruderhahn Initiative Deutschland projesinden elde ettiğimiz kümes hayvanı etlerini kullanıyoruz?

Uzun yıllardır Holle, kümes hayvanı etini Demeter çiftliği Bauckhof Klein Süstedt'ten temin etmektedir. Çiftlik sahibi Carsten Bauck, 2012 yılında kurulan Bruderhahn Initiative Deutschland'ın (BID – German Brother Rooster Project) ana insiyatörlerinden biridir. Proje, mevcut Bioland ve Demeter yönergelerine dayanarak yumurtlayan tavukların ve piliçlerin yetiştirilmesi için kapsamlı ekolojik ve etik kurallara uymaktadır. Tavukların yetiştirilmeleri, yemleri ve yaşam koşulları en yüksek hayvan refahı standartlarına uymaktadır. BID, standart antibiyotik kullanımını kesin olarak reddederek, bu standartların bile üstüne çıkmaktadır. BID etiketini taşıyan ürünler aşağıdaki kriterleri garanti eder: • Horozlar da yetiştirilir • Antibiyotik kullanılmaz • Demeter kalitesi • %100 organik yem  Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından test edilmiştir.

Bruderhahn Initiative Deutschland projesi neyle ilgilidir?


Sorun: Günümüzde yumurta üretimi için, aşırı miktarda yumurtlamak için yetiştirilen, yüksek verimli yumurtlayan tavuklar kullanılmaktadır. Bu çok sayıda yumurtlayan tavukların erkek kardeşlerinin, geleneksel üreticilere faydası yoktur çünkü aşırı miktarda yumurtlamak için özel olarak yetiştirilen ırklarla rekabet edemezler. Sonuç olarak, doğumdan kısa bir süre sonra kardeşlerinden ayrıltılıp, öldürülürler. Bir yılda öldürülen "bir günlük civciv" sayısı yumurtlayan tavuk sayısıyla neredeyse eşdeğerdir (34 milyon). Organik yumurtalar için büyüyen pazar, bunu organik gıda endüstrisi için önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu nedenle bu soruna etik bir çözüm arayışına girilmiştir.

Çözüm: Bruderhahn Initiative Deutschland projesi dikkatini, bu acil meseleye çevirmiş ve erkek kardeş tavukları yetiştirmek için bir alternatif geliştirmiştir. "Kardeşimi Kurtar - anlamsız bir şekilde öldürülmesini durdur" sloganı altında, yumurta üreten tavukların tüm erkek kardeşleri finansal dezavantajları beraberinde getirse bile yetiştirilir.  Bu bağlamda üretilen formül, bir tavuk yaşamı boyunca yaklaşık olarak 250 yumurta üreteceğinden 1 horoza karşılık 250 yumurtadır. Horozun eti daha sonra çiftçi için ekonomik olarak uygun olmasa bile makul fiyatlarla sunulur. Bruderhahn Initiative Deutschland, kardeş horozların yetiştirilmesinin neden olduğu ekonomik dezavantaj sorununa basit ve zeki bir çözüm bulmuştur. Bir dükkanda satılan her yumurtadan 4 sent ek ücret alınır. Bu 4 kuruşun % 100'ü kardeş horozları yetiştirmek ve satmak için kullanılır. Ek masraflar, Holle'nın Bruderhahn'a ödediği ücretlerden karşılanır. Kardeş horoz ve daha fazlası: Kardeş Horoz yetiştirme en yüksek organik kalite demektir Bruderhahn Initiative Deutschland, erkek kardeş horozların yetiştirilmesi için katı kurallar koymuştur. Yetiştirme, yem ve yaşam koşulları en yüksek hayvan refahı standartlarına uygundur. Yumurtlayan tavuk başına bir erkek civcivin yaşamasına izin verilir. Dış mekana erişimi olan bir yetiştirme çiftliğinde Bioland / Demeter yönergelerine göre yetiştirilmektedir. Prensip olarak civcivler organik olarak yetiştirilen çiftliklerden alınırlar. Horozlar, yaklaşık 5 haftalık olana kadar tavuklarla birlikte tutulur. Bunu takiben horozlar bir yetiştirme kümesine yerleştirilir ve 18-22 hafta boyunca kırsal bir tarımsal işletmede en iyi koşullar altında büyütülürler. Tüm süre boyunca % 100 organik yem verilir. Horozların tutulduğu koşullar, normalden daha yüksek standartlara uymak zorundadır. Çok fazla egzersiz ve aktivite verilmedikçe, horozlar birbirlerine saldırmaya başlarlar. Mobil kümeslerin içi, tavukların doğal yetişme ortamına dayanmaktadır. Ağaçlık alanlar, çeşitli seviyelerde çok sayıda oturulacak yüksek alan mevcuttur. Bu, horozların doğal ve huzurlu biçimde bir arada yaşamalarını sağlar. Mobil kümeslerin üstü kapalı dış alanı, horozlara kum banyoları yapma ve yeri gagalama fırsatı sunar. Çime ek olarak verilen yem, çiftliğin kendi değirmeninden veya alternatif olarak organik prensiplere göre çalışan tedarikçilerden alınmaktadır. Buna ek olarak, Bauckhof çiftliği mümkün olan en yüksek şeffaflık derecesine ulaşır - örneğin; Web kameralarını tüm kümeslere kurarak, tüketicilerin her zaman Bauckhof'un tavuk refahı standartlarını nasıl uyguladığını kendile gözleriyle görmelerini sağlar. Kümesindeki bir çiftçiye göz atın: Bauckhof Klein Süstedt'deki Bruderhahn kümesinin web kamerasını ziyaret edin.